fbpx

Náš tým

by admin

Starat se o vás bude tým zkušených odborníků s mnohaletou praxí v oboru:

 • MUDr. Hana Hrbáčková (rozená Vráblíková)
 • MUDr. Ivana Matoušková, gynekolog, porodník
 • porodní asistentka Bc. Lucie Honetschlägerová, provádí 3D/4D ultrazvuky
 • všeobecná sestra Bc. Kristýna Konarovská, provádí laktační poradenství
 • porodní asistentka Stanislava Sommerová
 • DiS. Veronika Štefanová, prenatální screeningy 
 • Bc. Martina Kliková, porodní asistentka

MUDr. Hana Hrbáčková (rozená Vráblíková)

Vzdělání

 • Gymnázium Botičská 1, přírodovědné gymnázium, fakultní škola 1.lékařské fakulty
 • 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství
 • 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, program experimentální chirurgie – téma postgraduální práce – T regulační lymfocyty ve fyziologické a patologické graviditě 
 • Specializační vzdělávání gynekologie a porodnictví zakončené atestační zkouškou
 • Diplom celoživotního vzdělávání
 • Licence pro provozování soukromé praxe vydávaná ČLK JEP
 • Certifikát FMF pro provádění screeningu v těhotenství

Publikační činnost – 1. autor

 • Vráblíková H., Pařízek A., Nežádoucí účinky betasympatomimetik, Gynekolog, 2014, roč. 23, č. 3, str. 125-127, ISSN 1210 – 1133
 • Vráblíková H., Koucký M., Anemie v gynekologii a perinatologii, Praktická gynekologie, 2015, 19(4), 230-233
 • Vráblíková H.,  Koucký M., Farmakoterapie předčasného porodu, kapitola do učebnice Moderní farmakologie v gynekologii a porodnictví, doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D., doc. MUDr. Michal Zikán Ph.D., doc. MUDr. Jaromír Mašata, CSc., Maxdorf 2014, ISBN 978-80-7345-403-6
 • Vráblíková H., Chudokrevnost v těhotenství a po porodu, kapitola do učebnice Kniha o těhotenství, porodu a péči o dítě, doc.MUDr. Antonín Pařízek, CSc., doc.MUDr. Tomáš Honzík Ph.D., Galén, 2015, ISBN: 978-80-7492-213-8
 • Vráblíková H., Koucký M., Malíčková K., Černý A., Pařízek A., Pregnancy complication and complement pathologies – Case report,  J Reprod Immunol. 2016 Jun;115:p84. doi: 10.1016/j.jri.2016.04.226 IF = 2,798 (2016)
 • Hrbáčková H., Malíčková K., Koucký M., Černý A., Poruchy funkce komplementu v pozadí vybraných těhotenských patologií, Gynekolog, 2/2017
 • Hrbáčková H., Malíčková K., Koucký M., Černý A., Gáborová E., Kopřivová H., Hinďoš M., Úloha T regulačních lymfocytů v patogenezi předčasného porodu, Česká gynekologie 

Publikační činnost – spoluautor

 • Koucký M., Vráblíková H., Nové možnosti predikce předčasného porodu, Actual Gyn 2014, 6, 40-44
 • Malíčková K,  Koucký M., Vráblíková H., T-lymfocyty ve fyziologické a patologické graviditě, Alergie, 2014, roč. 16, č. 2, str. 115 – 121, ISSN 1212-687X (elektronická verze)
 • Pařízek, A., Dušková, M., Vítek, L., Šrámková, M., Hill, M., Adamcová, K., Šimják, P., Černý, A., Kokrdová, Z., Vráblíková, H., Boudová B., Koucký, M., Malíčková, K., Stárka, L. The Role of Steroid Hormones in the Development of Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy.Physiol. Res. 64 (Suppl. 2): S203-S209, 2015 IF = 0,59
 • Koucký M., Malíčková K., Cindrová-Davies T., Smíšek J., Vráblíková H., Černý A., Šimják P., Slováčková M., Pařízek A., Zima T. Prolonged progesterone administration is associated with less frequent cervicovaginal colonization by Ureaplasma urealyticum during pregnancy – Results of a pilot study. J Reprod Immunol. 2016 Aug;116:35-41. doi: 10.1016/j.jri.2016.04.285. Epub 2016 May 4., IF = 3.202 (2015)
 • Koucký M, Vráblíková H, Černý A, Calda P. Současný management abnormálně invazivní placenty – placenta accreta/increta/percreta. Actual Gyn. 2016;8:42-47 
 • Gáborová E., Vráblíková H., Malíčková K., Koucký M., Corticosteroid treatment in infertile patients with immunopatologies – Case reports,  J Reprod Immunol. 2016 Jun;115:p73. doi: 10.1016/j.jri.2016.04.226 IF = 2,798 (2016)

Aktivní účast – významné kongresy

 • 05/2016 ISRI – kongres Společnosti reprodukční imunologie, Erfurt – Německo, poster – Complementopathie – case report
 • 12/2016 SNGP – kongres Společnosti nemocničních gynekologů a porodníků, Valeč, orální prezentace – Význam deficitu komplementového systému v těhotenství
 • 04/2017 ČGPS – kongres České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP, Bratislava – Slovensko, orální prezentace – Význam deficitu komplementového systému u vybraných těhotenských patologií
 • 09/2017 ESRI – kongres Společnosti reprodukční imunologie, Kos – Řecko, orální prezentace – Pregnancy complications in women with lectin pathway deficiency
 • 09/2017 – seminář Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP, Praha, orální prezentace – Nový pohled na vznik chorioamniitidy při PPROM u těhotných v šedé zóně
 • 01/2018 – 18. celostátní konference fetální medicíny, Praha, orální prezentace – Diagnostika a management monochoriálních dvojčat v praxi
 • 06/2018 ČGPS – kongres České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP, Brno, orální prezentace – Case report – Ruptura dělohy po spontánním porodu bez anamnézy operačního výkonu na děloze

Jazykové dovednosti

 • Angličtina
 • Francouzština (začátečník)

Stáže a pracovní zkušenosti

 • Lékařka Gynekologicko – porodnické kliniky 1.lékařské fakulty Univezity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Apolinářská
 • Lékařka soukromé kliniky CareMedico s.r.o.
 • Stáž ve zdravotním středisku Itibo – Keňa – zajišťování zdravotní péče všeho druhu (včetně gyn.-por) pro místní obyvatele
 • Stáž z chirurgie – 1.Chirurgická klinika VFN a 1.LF UK v Praze, 3.odd.
 • Stáž z vnitřního lékařství – 2.Interní klinika VFN a 1.LF UK v Praze, odd. B
 • Stáž z anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny – Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1.LF UK v Praze
 • Stáž v Centru pomoci Armády Spásy
 • Pravidelně přednášky v rámci výuky studentů medicíny 5. a 6.ročníku 1.lékařské fakulty UK a výuky porodních asistentek 1.lékařské fakulty UK